Henryk Bogdan

Imię i nazwisko: Henryk Bogdan
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 43 Suwalki

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 1342)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1974, wydz. Rolniczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: polityk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 43 Suwalki (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 1342) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, 1974, wydz. Rolniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)