Henryk Choryngiewicz

Imię i nazwisko: Henryk Choryngiewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. Handlu i Drobnej Wytworczosci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy "Prawo spoldzielcze" (druk nr 1370)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk nr 2258)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Akademia Rolnicza, Lublin, 1975, wydz. Zootechniczny

Ukonczona szkola: - Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1988, wydz. Spoldzielczosci i Bankowosci

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Handlu i Drobnej Wytworczosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy "Prawo spoldzielcze" (druk nr 1370) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk nr 2258) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Akademia Rolnicza, Lublin, 1975, wydz. Zootechniczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1988, wydz. Spoldzielczosci i Bankowosci (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)