Henryk Kroll

Imię i nazwisko: Henryk Kroll
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Henryk Kroll - I kadencja 1991 - 1993
- Henryk Kroll - III kadencja 1997 - 2001
- Henryk Kroll - IV kadencja 2001 - 2005
- Henryk Kroll - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Lista: Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Mniejszosci Niemieckiej (Slask Opolski)

Okreg wyborczy: 30 Opole

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki zachodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1976, wydz. Weterynarii

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Mniejszosci Niemieckiej
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Mniejszosci Niemieckiej (Slask Opolski) (Lista)
- posłowie z 30 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. polityki zachodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli. (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1976, wydz. Weterynarii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)