Henryk Paniec

Imię i nazwisko: Henryk Paniec
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 18 Kielce

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych

Podkomisje: Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Mechaniczne

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: przewodniczacy Zarzadu Fabrycznego Z.Z. Metalowcy Star S.A.

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 18 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Mechaniczne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z przewodniczacy Zarzadu Fabrycznego Z.Z. Metalowcy Star S.A. (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)