Henryk Wujec

Imię i nazwisko: Henryk Wujec
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Henryk Wujec - X kadencja 1989 - 1991
- Henryk Wujec - I kadencja 1991 - 1993
- Henryk Wujec - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 51 Zamosc

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia informacji NIK o wynikach kontroli funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacji i Oddluzenia Rolnictwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyscigach konnych (druk nr 2122)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 57)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, wydz. Fizyki

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 51 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia informacji NIK o wynikach kontroli funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacji i Oddluzenia Rolnictwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyscigach konnych (druk nr 2122) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 57) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, wydz. Fizyki (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)