Ireneusz Skubis

Imię i nazwisko: Ireneusz Skubis
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Ireneusz Skubis - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 9 Czestochowa

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektorych innych ustaw (druk nr 441)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: - Akademia Rolnicza, Krakow, 1976, wydz. Ogrodniczy

Ukonczona szkola: - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1979, wydz. Ekonomiczno-Rolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel przedmiotow zawodowych, doradca metodyczny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 9 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektorych innych ustaw (druk nr 441) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Akademia Rolnicza, Krakow, 1976, wydz. Ogrodniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1979, wydz. Ekonomiczno-Rolny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel przedmiotow zawodowych, doradca metodyczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)