Iwona Sledzinska-Katarasinska

Imię i nazwisko: Iwona Sledzinska-Katarasinska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Iwona Sledzinska-Katarasinska - I kadencja 1991 - 1993
- Iwona Sledzinska-Katarasinska - III kadencja 1997 - 2001
- Iwona Sledzinska-Katarasinska - IV kadencja 2001 - 2005
- Iwona Sledzinska-Katarasinska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 27 Lodz

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania nazwy i zakresu dzialania podkomisji dotyczacej problematyki radiofonii i telewizji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obrocie specjalnym z zagranica (druk nr 1504)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw kompleksowo regulujacych sprawy celne (druki nr 1026, 1027, 1056, 1123, 1126)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (druk nr 2264) oraz poselskiego projektu ustawy o kinematografii oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 2112)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i komisyjnego projektow ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 589, 631 i 704)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw - rzadowego o administrowaniu obrotem z zagranica towarami i uslugami (druk nr 1026), - rzadowego o srodkach i postepowaniach ochronnych stosowanych wobec towarow przywozonych z zagranicy (druk nr 10

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu postepowania karnego (druk nr 844)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o muzeach (druk nr 1209)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy Prawo prasowe - ustawa o wolnosci prasy (druk nr 905)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (druk nr 546 i 709)

Stan cywilny: wdowa

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1963, wydz. Filologii Polskiej

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 27 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania nazwy i zakresu dzialania podkomisji dotyczacej problematyki radiofonii i telewizji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obrocie specjalnym z zagranica (druk nr 1504) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw kompleksowo regulujacych sprawy celne (druki nr 1026, 1027, 1056, 1123, 1126) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (druk nr 2264) oraz poselskiego projektu ustawy o kinematografii oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 2112) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i komisyjnego projektow ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 589, 631 i 704) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw - rzadowego o administrowaniu obrotem z zagranica towarami i uslugami (druk nr 1026), - rzadowego o srodkach i postepowaniach ochronnych stosowanych wobec towarow przywozonych z zagranicy (druk nr 10 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu postepowania karnego (druk nr 844) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o muzeach (druk nr 1209) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy Prawo prasowe - ustawa o wolnosci prasy (druk nr 905) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (druk nr 546 i 709) (Podkomisje)
- posłowie z wdowa (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1963, wydz. Filologii Polskiej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)