Izabella Sierakowska

Imię i nazwisko: Izabella Sierakowska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Izabella Sierakowska - I kadencja 1991 - 1993
- Izabella Sierakowska - III kadencja 1997 - 2001
- Izabella Sierakowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego.

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli.

Podkomisje: Podkomisja ds. ksiazki

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zbadania zgodnosci Konkordatu z Konstytucja RP

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (druk nr 1205)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Rzeszow, 1970, wydz. Filologii Rosyjskiej

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: kierowanie organizacja zwiazkowa

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. ksiazki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zbadania zgodnosci Konkordatu z Konstytucja RP (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (druk nr 1205) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Rzeszow, 1970, wydz. Filologii Rosyjskiej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z kierowanie organizacja zwiazkowa (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)