Jacek Kuron

Imię i nazwisko: Jacek Kuron
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jacek Kuron - I kadencja 1991 - 1993
- Jacek Kuron - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-21

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. socjalnych (druki nr 52, 64)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1957, wydz. Historii

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-21 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. socjalnych (druki nr 52, 64) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1957, wydz. Historii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)