Jacek Soska

Imię i nazwisko: Jacek Soska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jacek Soska - X kadencja 1989 - 1991
- Jacek Soska - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 15 Sosnowiec

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 58)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Krakow, 1983, wydz. Zootechniczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: podsekretarz stanu, rolnik indywidualny

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 15 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 58) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Krakow, 1983, wydz. Zootechniczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z podsekretarz stanu, rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)