Jacek Vieth

Imię i nazwisko: Jacek Vieth
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1997-08-20

Lista: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR

Okreg wyborczy: 37 Radom

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna, Krakow, 1963, wydz. lekarski

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz medycyny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1997-08-20 (Data slubowania)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR (Lista)
- posłowie z 37 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Medyczna, Krakow, 1963, wydz. lekarski (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz medycyny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)