Jan Budkiewicz

Imię i nazwisko: Jan Budkiewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (druk nr 2264) oraz poselskiego projektu ustawy o kinematografii oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 2112)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (druk nr 1205)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rezyser filmowy i teatralny

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (druk nr 2264) oraz poselskiego projektu ustawy o kinematografii oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 2112) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (druk nr 1205) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rezyser filmowy i teatralny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)