Jan Bury

Imię i nazwisko: Jan Bury
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jan Bury - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Bury - IV kadencja 2001 - 2005
- Jan Bury - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 38 Rzeszow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. Mlodziezy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Strazy Marszalkowskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 pazdziernika 1992 roku o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzadzie terytorialnym (druki nr 1

Podkomisje: Podkomisja ds. dzialalnosci URM

Podkomisje: Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego (druki nr 1274, 1275)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk nr 933), - rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych oraz o zmianie ustawy karnej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej - Filia w Rzeszowie, Rzeszow, 1990, wydz. Prawa i Aministracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 38 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Strazy Marszalkowskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 pazdziernika 1992 roku o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzadzie terytorialnym (druki nr 1 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. dzialalnosci URM (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego (druki nr 1274, 1275) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk nr 933), - rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych oraz o zmianie ustawy karnej (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej - Filia w Rzeszowie, Rzeszow, 1990, wydz. Prawa i Aministracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)