Jan Kisielinski

Imię i nazwisko: Jan Kisielinski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jan Kisielinski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Liceum Ogolnoksztalcace, Glowno, 1974

Ukonczona szkola: - Technikum Gornicze, Katowice, 1980

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: sztygar zmianowy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Liceum Ogolnoksztalcace, Glowno, 1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Technikum Gornicze, Katowice, 1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z sztygar zmianowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)