Jan Krol

Imię i nazwisko: Jan Krol
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jan Krol - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Krol - VI kadencja 1972 - 1976
- Jan Krol - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Krol - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 42 Slupsk

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. Lacznosci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lacznosci oraz niektorych innych ustaw (druk nr 863)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o przywroceniu funkcjonowania Radiowego Centrum Nadawczego w Konstantynowie (druk nr 646)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie Kodeksu handlowego i ustawy o dzialalnosci gospodarczej (druk nr 288)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zawodzie taksowkarza i samorzadzie taksowkarzy (druk nr 545)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1530)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Krakow, 1972, wydz. Ekonomiki Produkcji Przemyslowej

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: polityk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 42 Slupsk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Lacznosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lacznosci oraz niektorych innych ustaw (druk nr 863) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o przywroceniu funkcjonowania Radiowego Centrum Nadawczego w Konstantynowie (druk nr 646) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie Kodeksu handlowego i ustawy o dzialalnosci gospodarczej (druk nr 288) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zawodzie taksowkarza i samorzadzie taksowkarzy (druk nr 545) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1530) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Krakow, 1972, wydz. Ekonomiki Produkcji Przemyslowej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)