Jan Kubik

Imię i nazwisko: Jan Kubik
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jan Kubik - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja do kontroli i oceny realizacji budzetu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow budzetow na 1994 r. jednostek pozarzadowych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1968, wydz. Ekonomiki Obrotu

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: sekretarz stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja do kontroli i oceny realizacji budzetu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow budzetow na 1994 r. jednostek pozarzadowych (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1968, wydz. Ekonomiki Obrotu (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z sekretarz stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)