Jan Okonski

Imię i nazwisko: Jan Okonski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1977, wydz. Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prywatny przedsiebiorca

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1977, wydz. Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prywatny przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)