Jan Szymanski

Imię i nazwisko: Jan Szymanski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jan Szymanski - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Szymanski - VI kadencja 1972 - 1976
- Jan Szymanski - III kadencja 1997 - 2001
- Jan Szymanski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do kontroli realizacji ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o renowacji i modernizacji obszarow zabudowanych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo budowlane (druk nr 63)

Podkomisje: Podkomisja do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (druk nr 586)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii Komisji w sprawie projektu budzetu Panstwa na 1995 r. (druk nr 688)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej Panstwa (druk nr 694)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania sprawozdania Komisji do uzupelnienia "Zalozen Polityki Mieszkaniowej Panstwa" (druk nr 694-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Kasach budowlanych (druk nr 1053)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustaw Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw (druk nr 2095)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Pomaturalne Studium Techniczne, Wroclaw, 1978, wydz. Geodezji

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: przewodniczacy zwiazku zawodowego (struktury terenowej)

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do kontroli realizacji ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o renowacji i modernizacji obszarow zabudowanych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo budowlane (druk nr 63) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (druk nr 586) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii Komisji w sprawie projektu budzetu Panstwa na 1995 r. (druk nr 688) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej Panstwa (druk nr 694) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania sprawozdania Komisji do uzupelnienia "Zalozen Polityki Mieszkaniowej Panstwa" (druk nr 694-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Kasach budowlanych (druk nr 1053) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustaw Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw (druk nr 2095) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Pomaturalne Studium Techniczne, Wroclaw, 1978, wydz. Geodezji (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z przewodniczacy zwiazku zawodowego (struktury terenowej) (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)