Jan Wolek

Imię i nazwisko: Jan Wolek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 44 Szczecin

Podkomisje: Podkomisja ds. Lacznosci

Podkomisje: Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. Transportu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rybolowstwie morskim (druk nr 550)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o przywroceniu funkcjonowania Radiowego Centrum Nadawczego w Konstantynowie (druk nr 646)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o portach i przystaniach morskich (druk nr 1343)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 44 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. Lacznosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Transportu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rybolowstwie morskim (druk nr 550) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o przywroceniu funkcjonowania Radiowego Centrum Nadawczego w Konstantynowie (druk nr 646) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o portach i przystaniach morskich (druk nr 1343) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)