Jan Wyrowinski

Imię i nazwisko: Jan Wyrowinski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jan Wyrowinski - X kadencja 1989 - 1991
- Jan Wyrowinski - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Wyrowinski - III kadencja 1997 - 2001
- Jan Wyrowinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiebiorstw Panstwowych

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 47 Torun

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze bankowym

Podkomisje: Podkomisja ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o Panstwowym Monopolu Spirytusowym (druki nr 384, 488, 544)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw poselskiego o wygasnieciu roszczen reprywatyzacyjnych i rekompensatach za utracone mienie (druk nr 991) oraz rzadowego o rekompensatach z tytulu mienia przejetego z naruszeniem prawa na podstawie prz

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o regulacji rynku cukru i przeksztalceniach wlasnosciowych w przemysle cukrowniczym (druk nr 414) i poselskiego o przemysle cukrowniczym oraz o produkcji cukru (druk nr 385)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen sektora bankowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o laczeniu i grupowaniu niektorych bankow dzialajacych w formie spolki akcyjnej (druk nr 1468)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie ustawy o NFI (druki nr 1397, 1411, 1412)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia - poselskiego projektu rezolucji w sprawie podjecia przez Rzad dzialan w zwiazku z przeprowadzonym referendum w dniu 18 lutego 1996 r. (druk nr 1556), - poselskiego projektu uchwaly w sprawie wykorzystania przez Rz

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz komisyjnego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (druki nr 351 i 723)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (druk nr 2011)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 2042)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IX kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: - Politechnika Gdanska, Gdanska, 1971, wydz. Elektryczny

Ukonczona szkola: - Politechnika Warszawska, Warszawa, 1976, wydz. Podyplomowe Studium Systemow Mikrokomputerowych

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiebiorstw Panstwowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 47 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze bankowym (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o Panstwowym Monopolu Spirytusowym (druki nr 384, 488, 544) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw poselskiego o wygasnieciu roszczen reprywatyzacyjnych i rekompensatach za utracone mienie (druk nr 991) oraz rzadowego o rekompensatach z tytulu mienia przejetego z naruszeniem prawa na podstawie prz (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o regulacji rynku cukru i przeksztalceniach wlasnosciowych w przemysle cukrowniczym (druk nr 414) i poselskiego o przemysle cukrowniczym oraz o produkcji cukru (druk nr 385) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen sektora bankowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o laczeniu i grupowaniu niektorych bankow dzialajacych w formie spolki akcyjnej (druk nr 1468) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie ustawy o NFI (druki nr 1397, 1411, 1412) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia - poselskiego projektu rezolucji w sprawie podjecia przez Rzad dzialan w zwiazku z przeprowadzonym referendum w dniu 18 lutego 1996 r. (druk nr 1556), - poselskiego projektu uchwaly w sprawie wykorzystania przez Rz (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz komisyjnego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (druki nr 351 i 723) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (druk nr 2011) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 2042) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IX kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Politechnika Gdanska, Gdanska, 1971, wydz. Elektryczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Politechnika Warszawska, Warszawa, 1976, wydz. Podyplomowe Studium Systemow Mikrokomputerowych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)