Jan Zaborowski

Imię i nazwisko: Jan Zaborowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Nowa Demokracja - Kolo Poselskie

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Projektu Ustawy o Swiadczeniach Zdrowotnych Gwarantowanych przez Panstwo ze Srodkow Publicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 30 Opole

Podkomisje: Podkomisja ds. Transportu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do okreslenia podmiotu ubezpieczen (druki nr 1167 i 1192)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji Przedsiebiorstw Panstwowego Polskie Koleje Panstwowe (druk nr 2288)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o metodach ksztaltowania wynagrodzen i srodkow na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze wraz z projektami pieciu aktow wykonawczych (druk nr 254)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 246)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikow kolejowych i ich rodzin (druk nr 1270)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1530)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji, Olsztyn, 1980, wydz. Eksploatacji i Naprawy Taboru Kolejowego

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: prezydent Rady Krajowej Zwiazku Zawodowego Maszynistow Kolejowych w Polsce - dzialacz zwiazkowy

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Nowa Demokracja - Kolo Poselskie
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Projektu Ustawy o Swiadczeniach Zdrowotnych Gwarantowanych przez Panstwo ze Srodkow Publicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 30 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. Transportu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do okreslenia podmiotu ubezpieczen (druki nr 1167 i 1192) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji Przedsiebiorstw Panstwowego Polskie Koleje Panstwowe (druk nr 2288) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o metodach ksztaltowania wynagrodzen i srodkow na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze wraz z projektami pieciu aktow wykonawczych (druk nr 254) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 246) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikow kolejowych i ich rodzin (druk nr 1270) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1530) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji, Olsztyn, 1980, wydz. Eksploatacji i Naprawy Taboru Kolejowego (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezydent Rady Krajowej Zwiazku Zawodowego Maszynistow Kolejowych w Polsce - dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)