Janusz Andrzej Slesak

Imię i nazwisko: Janusz Andrzej Slesak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1996-12-04

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 5 Bielsko-Biala

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne (druk nr 2183)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1974, wydz. filozoficzno-historyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1996-12-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 5 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne (druk nr 2183) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1974, wydz. filozoficzno-historyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)