Janusz Grott

Imię i nazwisko: Janusz Grott
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 23 Legnica

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym gornikow (druki nr 305, 448)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druki nr 823, 1367)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym gornikow i ich rodzin (druki nr 1791 i 1805)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Gornicze, Konin, 1966

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 23 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym gornikow (druki nr 305, 448) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druki nr 823, 1367) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym gornikow i ich rodzin (druki nr 1791 i 1805) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Gornicze, Konin, 1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)