Janusz Malinowski

Imię i nazwisko: Janusz Malinowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki zachodniej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Inzynierska, Lublin, 1972, wydz. Elektryczny

Ukonczona szkola: - Akademia Nauk Spolecznych, Warszawa, 1989, wydz. Centrum Ksztalcenia Sluzby Zagranicznej

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. polityki zachodniej (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Inzynierska, Lublin, 1972, wydz. Elektryczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Nauk Spolecznych, Warszawa, 1989, wydz. Centrum Ksztalcenia Sluzby Zagranicznej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)