Jerzy Gwizdz

Imię i nazwisko: Jerzy Gwizdz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jerzy Gwizdz - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Porozumienie Prawicy - Solidarni w Wyborach

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Lista: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR

Okreg wyborczy: 28 Nowy Sacz

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1977, wydz. Prawa i Administracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezydent miasta

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Porozumienie Prawicy - Solidarni w Wyborach
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR (Lista)
- posłowie z 28 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli. (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1977, wydz. Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezydent miasta (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)