Jerzy Koralewski

Imię i nazwisko: Jerzy Koralewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jerzy Koralewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 14 Kalisz

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym (druk nr 381)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spolkach z udzialem zagranicznym oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1489)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska, Poznan, 1966, wydz. Elektryczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. elektryk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 14 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym (druk nr 381) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spolkach z udzialem zagranicznym oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1489) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Poznanska, Poznan, 1966, wydz. Elektryczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. elektryk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)