Jerzy Osiatynski

Imię i nazwisko: Jerzy Osiatynski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jerzy Osiatynski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczyjny

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Warszawa, 1964, wydz. Handlu Zagranicznego

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor nadzwyczyjny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Warszawa, 1964, wydz. Handlu Zagranicznego (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)