Jerzy Panek

Imię i nazwisko: Jerzy Panek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 9 Czestochowa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zawodzie lekarza (druk nr 412) i o izbach lekarskich (druk nr 413)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o sluzbie medycyny pracy (druk nr 1708)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1970, wydz. Lekarski

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz ginekolog-poloznik, prywatna praktyka

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 9 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zawodzie lekarza (druk nr 412) i o izbach lekarskich (druk nr 413) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o sluzbie medycyny pracy (druk nr 1708) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1970, wydz. Lekarski (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz ginekolog-poloznik, prywatna praktyka (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)