Jerzy Passendorfer

Imię i nazwisko: Jerzy Passendorfer
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1996-01-09

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (druk nr 2264) oraz poselskiego projektu ustawy o kinematografii oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 2112)

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Sztuk Pieknych, Praga, 1951, wydz. Rezyseria Filmowa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rezyser filmowy

Znajomosc jezykow: czeski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1996-01-09 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (druk nr 2264) oraz poselskiego projektu ustawy o kinematografii oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 2112) (Podkomisje)
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Sztuk Pieknych, Praga, 1951, wydz. Rezyseria Filmowa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rezyser filmowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)