Jerzy Pistelok

Imię i nazwisko: Jerzy Pistelok
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 17 Gliwice

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. Kodyfikacji Postepowania Karnego (druki nr 1276, 1277)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania metod i sposobow analizowania przez Komisje Kultury i Srodkow Przekazu problemow telewizji publicznej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Ogrodnicze, Bielsko-Biala, 1973

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca

Znajomosc jezykow: bulgarski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 17 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Kodyfikacji Postepowania Karnego (druki nr 1276, 1277) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania metod i sposobow analizowania przez Komisje Kultury i Srodkow Przekazu problemow telewizji publicznej (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Ogrodnicze, Bielsko-Biala, 1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)
- posłowie z bulgarski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)