Jerzy Szmajdzinski

Imię i nazwisko: Jerzy Szmajdzinski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jerzy Szmajdzinski - IX kadencja 1985 - 1989
- Jerzy Szmajdzinski - I kadencja 1991 - 1993
- Jerzy Szmajdzinski - III kadencja 1997 - 2001
- Jerzy Szmajdzinski - IV kadencja 2001 - 2005
- Jerzy Szmajdzinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 13 Jelenia Gora

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IX kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1975, wydz. Gospodarki Narodowej

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 13 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IX kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1975, wydz. Gospodarki Narodowej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)