Jerzy Zakrzewski

Imię i nazwisko: Jerzy Zakrzewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jerzy Zakrzewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1984, wydz. Prawa i Administracji

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Oficerska MSW, Szczytno, 1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1984, wydz. Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Oficerska MSW, Szczytno, 1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)