Joachim Czernek

Imię i nazwisko: Joachim Czernek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Samorzadzie Powiatowym i Projektu Ustawy o Zakresie Dzialania Duzych Miast

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska

Lista: Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Mniejszosci Niemieckiej (Slask Opolski)

Okreg wyborczy: 30 Opole

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich i rzadowego projektow ustaw o izbach rolniczych (druki nr 236, 374, 440)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska, Gliwice, 1973, wydz. Mechaniczno-Energetyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wojt

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Mniejszosci Niemieckiej
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Samorzadzie Powiatowym i Projektu Ustawy o Zakresie Dzialania Duzych Miast (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Mniejszosci Niemieckiej (Slask Opolski) (Lista)
- posłowie z 30 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich i rzadowego projektow ustaw o izbach rolniczych (druki nr 236, 374, 440) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Slaska, Gliwice, 1973, wydz. Mechaniczno-Energetyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wojt (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)