Jozef Mioduszewski

Imię i nazwisko: Jozef Mioduszewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jozef Mioduszewski - III kadencja 1997 - 2001
- Jozef Mioduszewski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Projektu Ustawy o Swiadczeniach Zdrowotnych Gwarantowanych przez Panstwo ze Srodkow Publicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 26 Lomza

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. reformy ubezpieczen spolecznych

Podkomisje: Podkomisja do spraw zasilkow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o kombatantach (druki 54, 55)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia Dzialu III i IV Kodeksu pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow (druki nr 685 i 741)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1913)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly Karta Praw Osob Niepelnosprawnych (druk nr 2159)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (druk nr 1531)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Rolnicza, Olsztyn, 1965, wydz. Rolny

Ukonczona szkola: - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1978, wydz. Ekonomiki Rolnictwa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes partii politycznej

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Projektu Ustawy o Swiadczeniach Zdrowotnych Gwarantowanych przez Panstwo ze Srodkow Publicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 26 Lomza (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. reformy ubezpieczen spolecznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja do spraw zasilkow (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o kombatantach (druki 54, 55) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia Dzialu III i IV Kodeksu pracy (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow (druki nr 685 i 741) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1913) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly Karta Praw Osob Niepelnosprawnych (druk nr 2159) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (druk nr 1531) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Rolnicza, Olsztyn, 1965, wydz. Rolny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1978, wydz. Ekonomiki Rolnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes partii politycznej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)