Jozef Nowicki

Imię i nazwisko: Jozef Nowicki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jozef Nowicki - III kadencja 1997 - 2001
- Jozef Nowicki - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 19 Konin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja do spraw zasilkow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia Dzialu III i IV Kodeksu pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy Panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplacanych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1985)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 19 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja do spraw zasilkow (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia Dzialu III i IV Kodeksu pracy (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy Panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplacanych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1985) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)