Jozef Oleksy

Imię i nazwisko: Jozef Oleksy
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jozef Oleksy - X kadencja 1989 - 1991
- Jozef Oleksy - I kadencja 1991 - 1993
- Jozef Oleksy - III kadencja 1997 - 2001
- Jozef Oleksy - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Funkcja w Sejmie: Marszalek Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Warszawa, 1969, wydz. Handlu Zagranicznego

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Marszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Warszawa, 1969, wydz. Handlu Zagranicznego (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)