Jozef Zegar

Imię i nazwisko: Jozef Zegar
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 46 Tarnow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania koncowej opinii Komisji dotyczacej rzadowego "Raportu z wykonania programu dzialan dostosowujacych polska gospodarke oraz system prawny do wymagan Ukladu Europejskiego"

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Tytul/stopien naukowy: profesor

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: podsekretarz stanu

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 46 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania koncowej opinii Komisji dotyczacej rzadowego "Raportu z wykonania programu dzialan dostosowujacych polska gospodarke oraz system prawny do wymagan Ukladu Europejskiego" (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z podsekretarz stanu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)