Jozef Zych

Imię i nazwisko: Jozef Zych
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jozef Zych - X kadencja 1989 - 1991
- Jozef Zych - I kadencja 1991 - 1993
- Jozef Zych - III kadencja 1997 - 2001
- Jozef Zych - IV kadencja 2001 - 2005
- Jozef Zych - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Funkcja w Sejmie: Marszalek Sejmu

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994)

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 52 Zielona Gora

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1967, wydz. Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik administracji panstwowej, polityk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Marszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 52 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1967, wydz. Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik administracji panstwowej, polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)