Karol Dzialoszynski

Imię i nazwisko: Karol Dzialoszynski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Karol Dzialoszynski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Wychowania Fizycznego, Poznan, 1981, wydz. Turystyki i Rekreacji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor d/s marketingu

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Wychowania Fizycznego, Poznan, 1981, wydz. Turystyki i Rekreacji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor d/s marketingu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)