Kazimierz Iwaniec

Imię i nazwisko: Kazimierz Iwaniec
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Kazimierz Iwaniec - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Data urodzenia: 1936-03-26 Rozdzalow

Data wygasniecia mandatu: 1995-12-22 zgon

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: woj. chelmskie

Okreg wyborczy: 42 Slupsk

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 196)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 58)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o ochronie roslin uprawnych (druk nr 552)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o doplatach do oprocentowania kredytow bankowych na cele rolnicze, finansowanie kontraktow eksportowych oraz skup i przechowywanie zapasow ryb morskich (druk nr 718)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1963, wydz. Ekonomii

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z 1936-03-26 Rozdzalow (Data urodzenia)
- posłowie z 1995-12-22 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z woj. chelmskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 42 Slupsk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 196) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 58) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o ochronie roslin uprawnych (druk nr 552) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o doplatach do oprocentowania kredytow bankowych na cele rolnicze, finansowanie kontraktow eksportowych oraz skup i przechowywanie zapasow ryb morskich (druk nr 718) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1963, wydz. Ekonomii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1936 roku
- w marcu
- w 26 dniu miesiąca