Kazimierz Milner

Imię i nazwisko: Kazimierz Milner
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Kazimierz Milner - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 15 Sosnowiec

Partia (wybory): Ruch Ludzi Pracy

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki paliwowo-energetycznej i gornictwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do ropztarzenia rzadowego projektu ustawy o zobowiazaniach podatkowych oraz niektorych innych ustaw (druk nr 1566)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Slaskie Techniczne Zaklady Naukowe, Katowice, 1962, wydz. Mechaniczny

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: elektromonter pod ziemia

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 15 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Ludzi Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki paliwowo-energetycznej i gornictwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do ropztarzenia rzadowego projektu ustawy o zobowiazaniach podatkowych oraz niektorych innych ustaw (druk nr 1566) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Slaskie Techniczne Zaklady Naukowe, Katowice, 1962, wydz. Mechaniczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z elektromonter pod ziemia (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)