Kazimierz Musielak

Imię i nazwisko: Kazimierz Musielak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 24 Leszno

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym (druk nr 1341)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1974, wydz. Filozoficzno-Historyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 24 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym (druk nr 1341) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1974, wydz. Filozoficzno-Historyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)