Krzysztof Baszczynski

Imię i nazwisko: Krzysztof Baszczynski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Krzysztof Baszczynski - III kadencja 1997 - 2001
- Krzysztof Baszczynski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 27 Lodz

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu uchwaly Sejmu dotyczacej stany prawa (druk nr 478)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o ochronie tajemnicy panstwowej i sluzbowej (druki nr 812-A, 887)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rozpowszechnianiu publikacji stanowiacych zagrozenie dla dzieci i mlodziezy (druk nr 2057)

Podkomisje: Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego (druki nr 1274, 1275)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. referendum (druki nr 517 i 489)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o Ustroju Sadow Powszechnych, o ksiegach wieczystych i hipotece oraz innych ustaw (druk nr 1891)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Panstwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 1975, wydz. Rewalidacji Uposledzonych Umyslowo

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel - nauczanie indywidualne dzieci uposledzonych w stopniu lekkim i znacznym

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 27 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu uchwaly Sejmu dotyczacej stany prawa (druk nr 478) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o ochronie tajemnicy panstwowej i sluzbowej (druki nr 812-A, 887) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rozpowszechnianiu publikacji stanowiacych zagrozenie dla dzieci i mlodziezy (druk nr 2057) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego (druki nr 1274, 1275) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. referendum (druki nr 517 i 489) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o Ustroju Sadow Powszechnych, o ksiegach wieczystych i hipotece oraz innych ustaw (druk nr 1891) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Panstwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 1975, wydz. Rewalidacji Uposledzonych Umyslowo (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel - nauczanie indywidualne dzieci uposledzonych w stopniu lekkim i znacznym (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)