Krzysztof Kaminski

Imię i nazwisko: Krzysztof Kaminski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Krzysztof Kaminski - I kadencja 1991 - 1993
- Krzysztof Kaminski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995)

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994)

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 45 Tarnobrzeg

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych

Podkomisje: Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych konstytucje.

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych)

Podkomisje: Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci.

Podkomisje: Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego (druki nr 1274, 1275)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug i podatku akcyzowym (druk nr 114)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. regulaminu pracy Komisji Konstytucyjnej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do przedlozenia tekstu jednolitego projektu zmiany ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druki nr 207, 221)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie obrotu gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. zmian w projektach kodeksow karnych (druki nr 772, 858, 433, 433-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. kasacji oraz zmian ustrojowych (druki nr 285, 286, 316, 367)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o adwokaturze i radcach prawnych (druki nr 289, 531)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o sadowym rejestrze gospodarczym oraz przepisow wprowadzajacych te ustawe (druki nr 1882, 1883)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw okolokonkordatowych (druki nr 1292, 2276, 2308, 2330, 2321, 2310, 2323, 2312)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1980, wydz. Prawa i Administracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: adwokat

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 45 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych konstytucje. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego (druki nr 1274, 1275) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug i podatku akcyzowym (druk nr 114) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. regulaminu pracy Komisji Konstytucyjnej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do przedlozenia tekstu jednolitego projektu zmiany ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druki nr 207, 221) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie obrotu gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. zmian w projektach kodeksow karnych (druki nr 772, 858, 433, 433-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. kasacji oraz zmian ustrojowych (druki nr 285, 286, 316, 367) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o adwokaturze i radcach prawnych (druki nr 289, 531) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o sadowym rejestrze gospodarczym oraz przepisow wprowadzajacych te ustawe (druki nr 1882, 1883) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw okolokonkordatowych (druki nr 1292, 2276, 2308, 2330, 2321, 2310, 2323, 2312) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1980, wydz. Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z adwokat (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)