Krzysztof Luks

Imię i nazwisko: Krzysztof Luks
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 10 Elblag

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki bezpieczenstwa

Podkomisje: Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 166)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rybolowstwie morskim (druk nr 550)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obowiazkach wojskowych i innych powinnosciach obronnych (druk nr 2076)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk 2125)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej (druk nr 459)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski (druk nr 885)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o poszukiwaniu i ratowaniu osob znajdujacych sie w niebezpieczenstwie na morzu (druk nr 1288)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o portach i przystaniach morskich (druk nr 1343)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych i o wyzszym szkolnictwie wojskowym (druk nr 2232)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: profesor

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Sopot, 1968, wydz. Morski

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki, pracownik naukowy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 10 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki bezpieczenstwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 166) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rybolowstwie morskim (druk nr 550) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obowiazkach wojskowych i innych powinnosciach obronnych (druk nr 2076) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk 2125) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej (druk nr 459) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski (druk nr 885) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o poszukiwaniu i ratowaniu osob znajdujacych sie w niebezpieczenstwie na morzu (druk nr 1288) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o portach i przystaniach morskich (druk nr 1343) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych i o wyzszym szkolnictwie wojskowym (druk nr 2232) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Sopot, 1968, wydz. Morski (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki, pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)