Krzysztof Popenda

Imię i nazwisko: Krzysztof Popenda
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Krzysztof Popenda - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 9 Czestochowa

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Zespol Szkol Zawodowych, Opole, 1976

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 9 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Zespol Szkol Zawodowych, Opole, 1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)