Krzysztof Trawicki

Imię i nazwisko: Krzysztof Trawicki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Projektu Ustawy o Swiadczeniach Zdrowotnych Gwarantowanych przez Panstwo ze Srodkow Publicznych

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. Mlodziezy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 951)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. swiadczen gwarantowanych przez panstwo ze srodkow publicznych (druk nr 1168)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna d/s rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 1672 i 1733)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Lublin, 1981, wydz. Weterynaryjny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz weterynarii - kierownik lecznicy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Projektu Ustawy o Swiadczeniach Zdrowotnych Gwarantowanych przez Panstwo ze Srodkow Publicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 951) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. swiadczen gwarantowanych przez panstwo ze srodkow publicznych (druk nr 1168) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna d/s rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 1672 i 1733) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Lublin, 1981, wydz. Weterynaryjny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz weterynarii - kierownik lecznicy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)