Leszek Moczulski

Imię i nazwisko: Leszek Moczulski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Leszek Moczulski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Konfederacji Polski Niepodleglej

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki wschodniej

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: - Akademia Nauk Politycznych, Warszawa, 1951, wydz. Spoleczno-Polityczny

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1952, wydz. Prawa

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1952, wydz. Dziennikarstwa

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1958, wydz. Historii

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki wschodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego. (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Akademia Nauk Politycznych, Warszawa, 1951, wydz. Spoleczno-Polityczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1952, wydz. Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1952, wydz. Dziennikarstwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1958, wydz. Historii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)