Leszek Smykowski

Imię i nazwisko: Leszek Smykowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 44 Szczecin

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 647 i 758)

Podkomisje: Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o poszukiwaniu i ratowaniu osob znajdujacych sie w niebezpieczenstwie na morzu (druk nr 1288)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do ropatrzenia rzadowego projektu ustawy o rezerwach panstwowych oraz zapasach obowiazkowych paliw cieklych (druk nr 1105)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Szczecin, 1982, wydz. Zootechniczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 44 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 647 i 758) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o poszukiwaniu i ratowaniu osob znajdujacych sie w niebezpieczenstwie na morzu (druk nr 1288) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do ropatrzenia rzadowego projektu ustawy o rezerwach panstwowych oraz zapasach obowiazkowych paliw cieklych (druk nr 1105) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Szczecin, 1982, wydz. Zootechniczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)