Lubomir Gliniecki

Imię i nazwisko: Lubomir Gliniecki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 23 Legnica

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do kontroli funkcjonowania ustawy O wlasnosci lokali

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 951)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 62)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu dezyderatu w sprawie budownictwo a gospodarka narodowa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1979, wydz. Gospodarki Narodowej

Ukonczona szkola: - Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1983, wydz. Podyplomowe Studia Organizacji i Zarzadzania

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 23 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do kontroli funkcjonowania ustawy O wlasnosci lokali (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 951) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 62) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu dezyderatu w sprawie budownictwo a gospodarka narodowa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1979, wydz. Gospodarki Narodowej (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1983, wydz. Podyplomowe Studia Organizacji i Zarzadzania (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)